تقاضای ملکی در بازار معاملات

11 میلیون تقاضای ملکی در بازار معاملات

تقاضای ملکی در بازار معاملات تقاضای ملکی در بازار معاملات : به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، خشایار باقرپور در نشست خبر با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: 11 میلیون تقاضای تلنبار شده در بخش تولید داریم که باید راندمان...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن