توقیف اموال

وصول مطالبات بانکی

وصول مطالبات بانکی وصول مطالبات بانکی  : آیا بانکها برای وصول مطالبات خود حق مراجعه مستقیم به مراجع قضایی را دارند؟ چندی پیش آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن