حق ثبت اسناد

افزایش حق ثبت اسناد رسمی

افزایش حق ثبت اسناد رسمی افزایش حق ثبت اسناد رسمی : طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99، مبلغ حق الثبت جهت تنظیم اسناد رسمی به میزان دو برابر افزایش یافت و از نیم درصد به یک درصد تغییر کرد. بنابراین کسانی که در سال 1399 سند رسمی...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن