حکم تخلیه

حکم تخلیه خانه

چه زمانی میتوان حکم تخلیه ملک را گرفت؟

چه زمانی میتوان حکم تخلیه ملک را گرفت؟ حکم تخلیه ملک : قوانینی برای گرفتن حکم تخلیه از مراجع قانونی وجود دارد که صاحب خانه با مراجعه به دادگاه و استناد به هر کدام میتواند حکم تخلیه را بگیرد. پس با وبلاگ ملک مانا همراه...

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستاجر طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشد از جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداد...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن