خانه ی ارزان

خبری از ساخت خانه‌ ارزان نیست

فعلا خبری از ساخت خانه‌های ارزان نیست خبری از ساخت خانه‌های ارزان نیست دبیر انجمن انبوه‌سازان قم میگوید: در گذشته با اجرای طرح‌های همچون مسکن مهر قیمت خانه برای خریداران ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان تمام میشد. اما امروز با...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن