خرید پیش فروش

تغییر روند پیش فروش املاک

تغییر روند پیش فروش املاک تغییر روند پیش فروش املاک : روند پیش فروش املاک امروز در مجلس تغییر کرد. با تصویب طرح ارتقای اعتبار اعتبار اسناد رسمی در جلسه امروز مجلس ، بجز تصمیماتی که راجع به مشاوران املاک گرفته شده است،...

عدم تصویب آئین نامه قانون پیش فروش بعد از 9 سال

عدم تصویب قانون پیش فروش عدم تصویب قانون پیش فروش: دبیر کانون انبوه سازان کشور گفت هنوز آیین نامه‌های اجرایی پیش فروش ساختمان بعد از ۹ سال نوشته نشده است و سازندگان از نواقص قانون پیش فروش گله‌مند هستند وی با بیان اینکه در...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن