خودرو های زیر 100 میلیون تومان

دلیل افزایش قیمت خودرو

سعید موتمنی در مورد دلیل افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: در هر بازاری ، انحصار موجب افزایش قیمت میشود. رئیس اتحادیه فروشندگان : تشکیل صف مردم برای خرید، موجب افزایش قیمت و افت کیفیت مشود. اختلاف قیمت بازار و کارخانه در خودرو...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن