خیابان های رشت

خیابان حافظ شهر رشت

خیابان حافظ  شهر رشت خیابان حافظ شهر رشت: وقتی صحبت از انتخاب بهترین برای زندگی میشود، قطعا در ذهن افراد مختلف معیار های متفاوتی ایجاد میشود. برای بعضی ها بهترین محله، گران ترین محله است و برای بعضی افراد دیگر ممکن است بهترین...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن