دادگاه عمومی

قرارداد مردم با ادارات دولتی

قرارداد مردم با ادارات دولتی عقد یا قرارداد به عنوان یک موضوع حقوقی، به قدمت تمدن بشری سابقه دارد. بشر از زمانی که زندگی گروهی را آغاز کرده عقد نیز ابزاری برای مبادلات اقتصادی و اجتماعی بین افراد به کار گرفته شد. قرارداد اداری...

عدم صلاحیت دادگاههای عمومی

عدم صلاحیت دادگاههای عمومی عدم صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی بر دعاوی علیه بنیاد مستضعفان طبق رای دیوان عالی کشور، اگر ملک شخصی نامشروع تشخیص و به مالکیت بنیاد مستضعفان درآمده باشد، دادگاههای عمومی صلاحیت ندارند دعوای...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن