دارایی های دولت

شفافیت در واگذاری املاک دولتی

شفافیت در واگذاری املاک دولتی کمیسیون تلفیق بودجه 99 دولت را ملزم کرد در واگذاری املاک دولتی ، شفافیت داشته باشد . سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 گفت براساس بند2 ، به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد؛ نسبت به...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن