دفتر اسناد رسمی

نکات مهم جهت ساخت و ساز مشارکتی

چند نکته مهم برای مشارکت در ساخت و ساز مشارکت در ساخت : به وبلاگ ملک مانا خوش آمدید در این مطلب قصد داریم نکات مهم و کلیدی را که در مشارکت ساخت و ساز ساختمانی باید رعایت کرد را نام برده و بررسی کنیم. پس با ملک مانا تا آخر این...

نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تنظیم قرارداد

نظریه کارشناس رسمی دادگستری طرح « الزام اخذ نظریه وکیل در تنظیم قراردادهای بیشتر از پنج میلیارد ریال » طرح « الزام اخذ نظریه وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری در تنظیم قراردادهای بیشتر از پنج میلیارد ریال » دیروز 30 دی ماه 98 توسط ...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن