زمین بایر

دولت چه زمانی مالک اراضی موات و منابع طبیعی می گردد

دولت چه زمانی مالک اراضی موات و منابع طبیعی می گردد زمان تثبیت مالکیت دولت بر اراضی موات، زمان تثبیت مالکیت دولت بر اراضی موات،باستنادقوانین قبل وبعدازانقلاب از زمان تقدیم اظهارنامه به اداره ثبت اسناد و املاک وثبت ملک...

زمین موات چیست؟

زمین موات چیست یکی از مواردی ممکن است در طول حضور خود در بازار املاک با آن برخورد داشته باشید. زمینهای موات، دایرو بایر هستند. اما فرق این زمین ها در چیست و اساسا چرا باید فرق آنها را بدانیم. در ادامه با ملک مانا همراه...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن