ساختمان ایمن

ساختمان ایمن در برابر زلزله

ساختمان ایمن در برابر زلزله ساختمان ایمن در برابر زلزله : - وقتى مى خواهید خانه اى را بسازید، چه بتونى باشد و یا فلزى، موارد زیر را باید رعایت کنید: - ساختمان هایى که بیش از ۴ طبقه و یا ۱۲ متر به بالا هستند باید با ساختمان...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن