سند منگوله دار

تصویربرداری از اسناد پرونده های دادگستری

تصویربرداری از اسناد پرونده های دادگستری : درخبرها آمده است که روسای برخی دادگستری های کشور، با ورود اسکنر به ساختمان دادگستری توسط کارشناسان و وکلا جهت اسکن مدارک پرونده ها موافقت کرده اند. اگرچه خبر مزبور درحد خود ،...

سند تک برگی چیست و چه برتری نسبت به سند منگوله دار دارد؟

سند تک برگی چیست  سند تک برگی چیست: اسناد تک برگی از دهه 90 وارد چرخه معادلات ملک و املاک کشور شدند و اسناد منگوله دار نیز کم کم از دور خارج شدند سندهای تک برگی فاقد پلمپ هایی هستند که در گذشته به اسناد منگوله دار زده میشد و به...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن