سند های دفترچه ای

انواع سند مالکیت

انواع سند مالکیت انواع سند مالکیت : سند ملکی مشاع سند مشاع یکی از انواع سند رسمی در ایران است. واژه‌ی مشاع در اصل به معنای شریک بودن است و برای سند زمانی استفاده می‌شود که یک ملک، چند مالک داشته باشد. یا در تعریفی دیگر سند...

سند ازدواج تک برگی می شود

سند ازدواج تک برگی می شود سند ازدواج تک برگی می شود رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق: سندهای ازدواج از سال آینده الکترونیک و تک‌برگ می‌شود. تعداد اوراق سندهای دفترچه‌ای فعلی بسیار زیاد است. هم با صدور سامانه‌ای منافات...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن