سند

انواع سند مالکیت

انواع سند مالکیت انواع سند مالکیت : سند ملکی مشاع سند مشاع یکی از انواع سند رسمی در ایران است. واژه‌ی مشاع در اصل به معنای شریک بودن است و برای سند زمانی استفاده می‌شود که یک ملک، چند مالک داشته باشد. یا در تعریفی دیگر سند...

اصلاح سند مالکیت در زمان درخواست پایانکار ساختمانی

سند مالکیت در زمان پایانکار ساختمانی سند مالکیت در زمان پایانکار ساختمانی : گواهی پایان کار ساختمان مدرکی است که بعد از به پایان رسیدن فرایند ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی ملک صادر می‌شود. بعد از صدور گواهی پایان کار...

تفاوت سند رسمی و سند عادی در چیست؟

ملک مانا بلاگ/ برای اینکه در بازار ملک و املاک متضرر نشویم و مالمان از دستمان نرود باید با اصطلاحت حقوقی ملک آشنایی داشته باشیم. یکی از این اصطلاحات مهم اسناد رسمی و اسناد عادی هستند. اما چه تفاوتی بین این دو سند وجود دارد؟ برای...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن