طرح ساخت مسکن 35 متری

طرح ساخت مسکن 35 متری

طرح ساخت مسکن 35 متری طرح ساخت مسکن 35 متری : معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران : حداقل مساحت واحد مسکونی که برای شهر تهران تعریف شده 35 مترمربع بوده و این یک طرح جدیدی برای تهران نیست و از قبل وجود داشته است. چیزی که در طرح...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن