قدر السهم آپارتمان

عدم تصویب آئین نامه قانون پیش فروش بعد از 9 سال

عدم تصویب قانون پیش فروش عدم تصویب قانون پیش فروش: دبیر کانون انبوه سازان کشور گفت هنوز آیین نامه‌های اجرایی پیش فروش ساختمان بعد از ۹ سال نوشته نشده است و سازندگان از نواقص قانون پیش فروش گله‌مند هستند وی با بیان اینکه در...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن