قوانین آپارتمان نشینی

تلاش شهرداری جهت ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

تلاش شهرداری و فرهنگ آپارتمان نشینی ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی : 🔹 با توجه به سکونت بخش عمده شهروندان تهرانی در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی و در راستای مأموریت‌های آموزش و ارتقای مشارکت های شهروندی و تحقق شعار «تهران؛...

آپارتمان نشینی یا ویلا نشینی؟

آپارتمان نشینی یا ویلا نشینی؟ کدام یک بهتر است؟ آپارتمان نشینی یا ویلا نشینی : هر کدام از این مکان‌ها معایب و مزاید‌ای خود را دارند و فقط بستگی به نوع سلیقه شما دارد که کدامیک را به عنوان محل زندگی خود انتخاب...

قوانین آپارتمان نشینی

قوانین آپارتمان نشینی قوانین آپارتمان نشینی : 1- شما فقط اختیار واحدی را دارید که مالک آن هستید. از قوانین مهم آپارتمان نشینی این است که بدانید حق دخالت در زندگی دیگر واحدها را ندارید و نباید در زندگی همسایگان سرک...

قوانین پارکینگ آپارتمان

قوانین پارکینگ آپارتمان قوانین پارکینگ آپارتمان : ۱-مزاحمت در توقف خودرو اگر مالک یا متصرف یکی از واحدها خودروی خود را طوری در پارکینگ متوقف کند که دیگر ساکنان نتوانند به راحتی خودرئی خود را از پارکینگ خارج کنند بی تردید...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن