مالیات بر عایدی

سرنوشت مالیات بر عایدی املاک

سرنوشت مالیات بر عایدی املاک سرنوشت مالیات بر عایدی املاک : آیا مالیات بر عایدی املاک نیز به سرنوشت مالیات بر خالی بودن املاک دچار خواهد شد؟ در خبرها آمده است که : در لایحه بودجه سال 99 و پیش نویس اصلاح قانون مالیاتهای...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن