مالیات نقل و انتقال ملک

مالیات نقل و انتقال ملک

مالیات نقل و انتقال املاک افزایش پیدا نکرده

عدم افزایش مالیات نقل و انتقال املاک  عدم افزایش مالیات نقل و انتقال املاک : مجلس در جریان بررسی ((لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها)) که در تاریخ 24 آذر 98 در صحن مجلس جریان داشت، تصویب نمود که عوارض انتقال شهرداری ها هم به...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن