مسکن ارزان

خبر خوش معاون وزیر راه درباره مسکن

مسکن ارازن قیمت مسکن ارزان قیمت خرید مسکن ارزان قیمت : معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که اقشار کم درآمد را با کمترین آورده صاحبخانه میکنیم. گفت : در فاز اول 135 هزار متقاضی واجد شرایط دهک یک تا سه داریم. محمود محمود...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن