مسکن بازنشستگان

مصوبه هیات وزیران برای پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان

تسهیلات مسکن بازنشستگان تسهیلات مسکن بازنشستگان : سقف فردی تسهیلات پرداختی در کلان‌شهرها ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها و روستاها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان‌ها هفت...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن