مسکن ملی

طرح ساخت مسکن 35 متری

طرح ساخت مسکن 35 متری طرح ساخت مسکن 35 متری : معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران : حداقل مساحت واحد مسکونی که برای شهر تهران تعریف شده 35 مترمربع بوده و این یک طرح جدیدی برای تهران نیست و از قبل وجود داشته است. چیزی که در طرح...

ممنوعیت خرید و فروش مسکن ملی

خرید و فروش مسکن ملی خرید و فروش مسکن ملی : معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ، واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر ، تحت هریک از عناوین حقوقی ، غیر معتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی...

فرصت اعتراض متقاضیان حذف شده ی مسکن ملی

فرصت اعتراض متقاضیان مسکن ملی فرصا اعتراض متقاضیان مسکن ملی : متقاضیان مسکن ملی که پیامکی دریافت نکرده اند از اول اسفند ماه به مدت 10 روز فرصت دارند با مراجعه به سامانه مسکن ملی اعتراض خود را ثبت کنند. پیش تر وزیر راه و...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن