مسکونی

مسکونی شدن جزایر خلیج فارس

جزایر خلیج فارس مجوز سکونت دریافت کردند مسکونی شدن جزایر خلیج فارس : فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای مسکونی شدن جزایر خلیج فارس تاکید کرد: بنا داریم جزایر خلیج فارس را با ایجاد...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن