مشاعات آپارتمان

مشاعات ساختمان چیست ؟

مشاعات ساختمان مشاعات ساختمان چیست؟ امروزه با رواج زندگی های آپارتمانی قسمت هایی در ساختمان ها وجود دارد که نمیتوان به طور اختصاصی از آن استفاده کرد. به طورکلی طبق قانون دو بخش مالکیت در ساختمان ها وجود دارد یک بخش مالکیت بر...

قوانین پارکینگ آپارتمان

قوانین پارکینگ آپارتمان قوانین پارکینگ آپارتمان : ۱-مزاحمت در توقف خودرو اگر مالک یا متصرف یکی از واحدها خودروی خود را طوری در پارکینگ متوقف کند که دیگر ساکنان نتوانند به راحتی خودرئی خود را از پارکینگ خارج کنند بی تردید...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن