معامله

معاملات نیابتی به چه معناست

 معاملات نیابتی یعنی چه؟ معاملات نیابتی به چه معناست : در برخی مواقع ، طرف امضا کننده قرارداد شخصی غیر از مالک است. به عبارت دیگر ممکن است فردی به ‌نیابت و نمایندگی از مالک اقدام به امضای قرارداد کند. نیابت در معامله شکل های...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن