وام مسکن 200 میلیونی

وام مسکن 200 میلیونی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

وام مسکن 200 میلیونی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد از رایزنی با برخی بانک ها برای پرداخت وام 200 میلیونی مسکن و یک وام ضروری 70 میلیون تومانی در قالب مرابحه به کارکنان و هیات علمی دانشگاه خبر داد. مجید مشکینی با...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن