وزارت شهرسازی

رونمایی سامانه املاک و وزارت شهرسازی

رونمایی از سامانه املاک و وزارت شهرسازی رونمایی سامانه املاک و وزارت شهرسازی : صبح امروز در جریان یک همایش وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد.. به گزارش ایسنا، در جریان همایش طرح اقدام ملی مسکن، محمود...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن