وزارت کشور

طرح ساخت مسکن 35 متری

طرح ساخت مسکن 35 متری طرح ساخت مسکن 35 متری : معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران : حداقل مساحت واحد مسکونی که برای شهر تهران تعریف شده 35 مترمربع بوده و این یک طرح جدیدی برای تهران نیست و از قبل وجود داشته است. چیزی که در طرح...

رونمایی سامانه املاک و وزارت شهرسازی

رونمایی از سامانه املاک و وزارت شهرسازی رونمایی سامانه املاک و وزارت شهرسازی : صبح امروز در جریان یک همایش وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد.. به گزارش ایسنا، در جریان همایش طرح اقدام ملی مسکن، محمود...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن