وکیل و موکل

قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل

قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل برای مالیات ‌ستانی از وکلا ایجاد میشود کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مستند به مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن