پاداش پایان خدمت

فروش املاک دولت برای تامین هزینه کارمندان

فروش املاک دولت برای تامین هزینه کارمندان فروش املاک دولت برای تامین هزینه کارمندان : اخیرا تعدادی از کارکنان سازمان سنجش بازنشسته شده ولی بودجه ای برای پرداخت پاداش پایان خدمت آنها وجود نداشته است. به همین دلیل کمیسیون...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن