پارکینگ آپارتمان

قوانین پارکینگ آپارتمان

قوانین پارکینگ آپارتمان قوانین پارکینگ آپارتمان : ۱-مزاحمت در توقف خودرو اگر مالک یا متصرف یکی از واحدها خودروی خود را طوری در پارکینگ متوقف کند که دیگر ساکنان نتوانند به راحتی خودرئی خود را از پارکینگ خارج کنند بی تردید...

نکاتی حقوقی درباره پارکینگ آپارتمان که حتما باید بدانید

ملک مانا بلاگ/اگر ساکن یک مجتمع مسکونی و یا آپارتمانی هستید و خودروی شخصی در اختیار دارید یکی از بزرگترین مشکلاتی که تا کنون با آن مواجه شده اید دعوای همسایگان بر سر مالکیت پارکینگ است. اما قانون در خصوص حق مالکیت پارکینگ چه می...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن