پارکینگ مشاع

قوانین پارکینگ آپارتمان

قوانین پارکینگ آپارتمان قوانین پارکینگ آپارتمان : ۱-مزاحمت در توقف خودرو اگر مالک یا متصرف یکی از واحدها خودروی خود را طوری در پارکینگ متوقف کند که دیگر ساکنان نتوانند به راحتی خودرئی خود را از پارکینگ خارج کنند بی تردید...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن