پایانکار ساختمان

اصلاح سند مالکیت در زمان درخواست پایانکار ساختمانی

سند مالکیت در زمان پایانکار ساختمانی سند مالکیت در زمان پایانکار ساختمانی : گواهی پایان کار ساختمان مدرکی است که بعد از به پایان رسیدن فرایند ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی ملک صادر می‌شود. بعد از صدور گواهی پایان کار...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن