پرداخت مالیات

دغدغه مردان و سرپرست های خانوار در سال99

دغدغه مردان سال 99 جهت پرداخت مالیات از دغدغه مردان و سرپرست های خانوار در سال 99، آش نخورده و دهان سوخته نسبت به اموال همسرشان است. مطابق با قانون اصلاح قانون مالیاتها، اگر مجموع املاک یک خانواده (اعم از شوهر، زن و فرزندان غیر...

سرنوشت مالیات بر عایدی املاک

سرنوشت مالیات بر عایدی املاک سرنوشت مالیات بر عایدی املاک : آیا مالیات بر عایدی املاک نیز به سرنوشت مالیات بر خالی بودن املاک دچار خواهد شد؟ در خبرها آمده است که : در لایحه بودجه سال 99 و پیش نویس اصلاح قانون مالیاتهای...

اخذ مالیات از مالکین خانه های لوکس

پیش بینی اخذ مالیات پیش بینی اخذ مالیات از مالکین خانه های لوکس (چه درحال استفاده و چه خالی) اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 99 مصوب کردند واحدهای مسکونی که قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان است، یک هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن