پلاک ثبتی

شناسه ثبتی برای واحدهای پیش فروش

شناسه ثبتی برای واحدهای پیش فروش شناسه ثبتی برای واحدهای پیش فروش : از سال آینده، شناسه ثبتی در کنار پلاک ثبتی برای پیش فروش ها کمسیون حقوقی مجلس روز 6 بهمن 98 درجریان بررسی و تصویب موادی از طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن