کارشناسی ملک

کارشناسان در ارزیابی املاک

کارشناسان در ارزیابی املاک آیا کارشناسان در ارزیابی املاک و دیگر کارشناسی های ملکی باید خدمات معاضدتی ارائه کنند یا خیر؟ در خبرها آمده بود که مسئولان محترم قوه قضائیه بر ضرورت توسعه کارشناسی های معاضدتی (رایگان) برای اشخاصی...

ممنوعیت ارجاع امور کارشناسی به کارکنان دادگستری و ثبت

ارجاع امور کارشناسی به کارکنان دادگستری  دیروز 30 آذر 98 در خبرها آمد که طبق بخشنامه ریاست قوه قضائیه، ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان شاغل در بخش های قضایی و اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک، ممنوع شده است. در ماده ۳۳ قانون...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن