کرونا در بازار مسکن

صنوف کشور تا چه روزی تعطیل هستند؟

صنوف کشور تا چه روزی تعطیل هستند قاسم نوده فراهانی از ادامه دار شدن تعطیلی‌ها تا روز ۲۳ فروردین خبر داد و گفت: واحدهایی که در این ایام تعطیل بودند تا روز بیست و سوم فروردین تعطیل خواهند بود یعنی باز شدن واحدهای صنفی به بعد از...

کرونا به سمت بازار مسکن میرود ؟!

کرونا به سمت بازار مسکن میرود کرونا به سمت بازار مسکن میرود :  امروز یکی از مهمترین معضلات دولت ها در سراسرکشور است. این ویروس سامسونگ را به تعطیلی کشاند و اقتصاد چین را با مشکل مواجه کرد. امروز ایرلاین ها نیز در ایران و...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن