کسب و کار

به چه نوع کسب و کارهایی استارت آپ گفته میشود ؟

شرکت های استارتاپ  : استارتاپ یک کسب و کار است که قسمتی از آن مبتنی بر فناوری است. هر کسب و کار که بر پایه فناوری است، لزوما استارتاپ نیست، ولی همه استارتاپ‌ها به طرزی از وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژی های جدید استفاده...

melk mana

چرا ملک مانا؟ از حذف واسطه گری تا شفافیت و صداقت در کار

ملک مانا بلاگ/ با رشد و پیشرت تکنولوژی و همچنین توسعه شبکه اینترنت بسیاری از کشورهای دنیا در حال گذار به مدرنیزاسیون هستند. این روزها مردم حتی برای خرید نیازمندی های روزانه خود از خانه بیرون نمیروند و در مناطقی که ضریب نفوذ...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن