گرانی بنزین

تاثیر گرانی بنزین بر مسکن

تاثیر گرانی بنزین بر قیمت مسکن از دیدگاه انبوه سازان

تاثیر گرانی بنزین بر قیمت مسکن تاثیر گرانی بنزین بر قیمت مسکن : دبیر کانون انبوه‌ سازان درباره تاثیر نرخ سوخت بر قیمت مسکن گفت: مهم‌ترین عامل رکود بازار مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است. وقتی قیمت یک کالای استراتژیک مثل...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن