خمام

10 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 650,000,000تومان

خرید ویلا در خمام

 • 650,000,000تومان
انزلی - رشت, خاجکین, چوکام, بخش خمام, شهرستان رشت, استان گیلان, کوچه شهید باهنر, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 95 متر
 • ویلا
جزئیات
5 ماه پیش
 • 650,000,000تومان

خرید ویلا در خمام

 • 650,000,000تومان
انزلی - رشت, خاجکین, چوکام, بخش خمام, شهرستان رشت, استان گیلان, کوچه شهید باهنر, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
5 ماه پیش
 • 1,300,000,000تومان

خرید خانه ویلایی در خمام

 • 1,300,000,000تومان
انزلی - رشت, خاجکین, چوکام, بخش خمام, شهرستان رشت, استان گیلان, کوچه شهید باهنر, ایران
 • Bed: 1
 • 150 متر
 • ویلا
جزئیات
5 ماه پیش
 • 750,000,000تومان

خرید ویلا در چوکام خمام

 • 750,000,000تومان
چوکام, بخش خمام, شهرستان رشت, استان گیلان, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 165 متر
 • ویلا
جزئیات
7 ماه پیش
ویژه
 • 28,000,000,000تومان
 • 600,000تومان

خرید زمین با کاربری ویژه در گیلان

 • 28,000,000,000تومان
 • 600,000تومان
خمام, بخش خمام, شهرستان رشت, استان گیلان, ایران
 • 4700 متر
 • زمین
جزئیات
7 ماه پیش
 • 1,400,000,000تومان

خرید ویلای دوبلکس در فشتکه خمام

 • 1,400,000,000تومان
فشتکه, بخش خمام, شهرستان رشت, استان گیلان, ایران
 • Bed: 1و2
 • Baths: 2
 • 285 متر
 • ویلا
جزئیات
7 ماه پیش
 • 975,000,000تومان
 • 1,500,000تومان

خرید زمین در فشتکه شهرستان خمام

 • 975,000,000تومان
 • 1,500,000تومان
فشتکه, بخش خمام, شهرستان رشت, استان گیلان, ایران
 • زمین
جزئیات
7 ماه پیش
 • 400,000,000تومان

خرید ویلا بهمراه 1 قطعه زمین در خمام

 • 400,000,000تومان
خمام, چاپارخانه, بخش خمام, شهرستان رشت, استان گیلان, ایران
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • 105 متر
 • ویلا
جزئیات
7 ماه پیش
 • 395,000,000تومان
 • 6,990,000تومان

خرید زمین دیوارکشی شده در فشتکه خمام

 • 395,000,000تومان
 • 6,990,000تومان
فشتکه, چاپارخانه, بخش خمام, شهرستان رشت, استان گیلان, ایران
 • زمین
جزئیات
7 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن