سنگاچین

9 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 2,000,000,000تومان
 • 1,000,000تومان

خرید زمین در بندر انزلی سنگاچین

 • 2,000,000,000تومان
 • 1,000,000تومان
سنگاچین, چهارفریضه, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • زمین
جزئیات
6 ماه پیش
 • 300,000,000تومان
 • 1,250,000تومان

خرید ویلا در سنگاچین بندر انزلی

 • 300,000,000تومان
 • 1,250,000تومان
بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 85 متر
 • ویلا
جزئیات
7 ماه پیش
 • 950,000,000تومان
 • 5,300,000تومان

خرید ویلا تریبلکس در سنگاچین بندر انزلی

 • 950,000,000تومان
 • 5,300,000تومان
بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 180 متر
 • ویلا
جزئیات
7 ماه پیش
 • 450,000,000تومان
 • 1,900,000تومان

خرید ویلا در سنگاچین جاده انزلی

 • 450,000,000تومان
 • 1,900,000تومان
سنگاچین, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 110 متر
 • ویلا
جزئیات
7 ماه پیش
 • 300,000,000تومان
 • 2,900,000تومان

خرید ویلا دو طبقه در سنگاچین بندر انزلی

 • 300,000,000تومان
 • 2,900,000تومان
سنگاچین, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 102 متر
 • ویلا
جزئیات
8 ماه پیش
 • 8,288,000,000تومان

زمین با کاربری مسکونی تجاری در سنگاچین

 • 8,288,000,000تومان
سنگاچین, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • زمین
جزئیات
9 ماه پیش
 • 25,000,000,000تومان
 • 1,220,000تومان

خرید زمین در سنگاچین بندر انزلی

 • 25,000,000,000تومان
 • 1,220,000تومان
سنگاچین, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • 20500 متر
 • زمین
جزئیات
9 ماه پیش
 • 5,600,000,000تومان
 • 800,000تومان

خرید زمین در سنگاچین

 • 5,600,000,000تومان
 • 800,000تومان
سنگاچین, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • 7000 متر
 • زمین
جزئیات
9 ماه پیش
 • 200,000,000تومان
 • 20,000,000تومان

رهن و اجاره سوله در سنگاچین بندر انزلی

 • 200,000,000تومان
 • 20,000,000تومان
سنگاچین, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • 7000 متر
 • سوله-کارخانه-انبار
جزئیات
11 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن